våran växtgaranti

Lyckad etablering och bra utveckling av fleråriga växter i norr påverkas av många faktorer: växtplats (växtzon, jordmån, dränering, skyddad/utsatt läge, öppet vatten i närheten), lyckad avmogning inför första vintern, första vintern (period och omfattning av snötäckning, temperatur, tidig nattfrost), första våren (sen nattfrost), rätt jordförbättring vid plantering (undvik övergödning, ej avmogen egen kompost), skötsel (vattning) och inte minst av val av växt som kan klara kraven som ovan nämda faktorerna ställa på växten.

I samråd med dig försöka vi hjälpa dig att fatta rätt beslut när det gäller växtvalet. Växtinköp innebär dock alltid risk för att det ej blir som förväntad. Växter dör av olika anledningar. Vi försöker att upplyser om när förväntningar känns överpositiva eller omotiverade. Lavendel är ej Västerbottens landskapsväxt, särskild inte vid öppet hav. Men den kan funkar i vissa lägen. Även vid öppet hav. Beslut att köper en viss växt är alltid ditt eget och ingen kan veta hur det blir i framtiden. Avstår från köpet av en lockande växt (som ser så härligt ut men är skyltad zon 2 när du vill plantera den i Barrfrostuträsk) om du ej vill eller kan ta denna risk. Eller ta denna risk och blir världens gladaste när du ser hur det blev fint ändå!

Vi gör dagligen allt för att du kan väljer bland växter som är friska och välskötta vid inköpstillfället. Detta gör vi genom val av leverantör, kontroll av växten vid leverans och kontinuerligt tillsyn under den dagliga skötseln. Vi plocka bort växter som ej möta vara krav eller där det finns misstankar om växtens skick. Har du anledning att misstänker att växten har haft fel vid inköpstillfället så be vi dig att höra av dig omgående (inom dagar), gärna via e-post (sortnamn, inköpsdatum, bild och beskrivning av växtplatsen). Titta noga på växten (och etiketten, är det rätt sort som du vill har?) innan du köpa den (hör av dig till personalen om du är osäker) och innan du plantera. Har växten allvarliga fel som var ej synliga för dig vid inköpstillfället som ger en tydlig och snabb försämring av växten hos dig så gäller våran växtgaranti:

  • sortäkthet
  • friskhet vid inköpstillfället

Garantiet omfatta ej skötselfel (främst vattningsfel, övervattning vid plantering, uttorkning i kruka innan plantering), löss i mindre omfattning (svåra lössangrepp borde vara synligt vid inköpstillfället och du borde undvika köp av sånna växter), frostskador EFTER inköp, transportskador eller missnöje med blomfärgen (”den skulle ju vara mer cerise”). Vi har inget öppet köp på växter och tar i fall av felinköp tillbaka endast ej planterade växter (med original etikett, släng ej den) inom 3 dagar efter vart eget beslut. Vi kan inte ger en garanti för övervintring som påverkas av många fler faktorer än växtens skick vid inköpstillfället. Vi säljer främst fleråriga växter avsett för plantering i marken: plantering i krukor (stora som små), lådor och planteringsbänkar (upphöjd mer än 25 cm över marken) sker på egen risk.

I de fall där vi anser att växtens skick vid inköpstillfället kan har varit avgörande för en etablering som ej blev som förväntad så har du rätt till ersättning genom en ny växt eller återköp. Vi ser gärna att du har inköpskvittot vid reklamationstillfället.